Miért sírunk, és mikor nevetünk?

2013. 07. 24.
Szerző: Szimpatika
A sírás és a nevetés életünk része. Az emberek között vannak sírósabbak és vannak nevetősebbek – egyéniség kérdése is, hogy valakit melyik csoportba sorolhatunk. Sírunk és nevetünk gyermekként, pár hónapos korig szinte csak így adva környezetünk értésére, hogy mi tetszik és mi nem; és sírunk, nevetünk felnőttként is, ekkor azonban már mások az indítékok. De vajon mikor, miért, hogyan, és mi történik ilyenkor bennünk, a szervezetünkben?
▾ Görgessen tovább, cikkünk az ajánló után folytatódik! ▾

 

Ezt a kérdéskört szeretnénk az egyik legautentikusabb szakértővel körbejárni. A kérdésekre dr. Szabó Pál ideg- és elmeszakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta egyetemi docens, az orvostudomány kandidátusa válaszol, akinek speciális kutatási területe a sírás.1. Orvosi értelemben mi a sírás?

Több fajtája is van a sírásnak. Érzelmi (emocionális) sírást, újszülöttkori/csecsemőkori sírást és patológiás (kóros) vagy kényszersírást különböztetünk meg.
Ha sírásról beszélünk, általában az elsőre, az emocionális sírásra gondolunk. Ezt úgy határozhatjuk meg, mint a könnytermelés érzelmi hatásra bekövetkező fokozódását.
Az újszülöttkori/csecsemőkori sírás fő jellemzője a hangadás (vokalizáció); az élet első hónapjaiban könny nélkül sírunk, és a sírás nem érzelmi hatásra jelentkezik, hanem valamilyen kellemetlen élettani ingerre (pl. fájdalom, éhség, fázás). 
A patológiás vagy kényszersírás valamilyen szervi, központi idegrendszeri károsodás (pl. agyi keringési zavar vagy sclerosis multiplex) tünete. Ilyenkor a sírás automatikusan, reflexszerűen, rohamokban jelentkezik, kiváltó ok nélkül, úgy, hogy közben a beteg nem él át olyan érzelmeket, amelyek a sírást megmagyaráznák.

2. A nevetést hogyan tudjuk definiálni?

 

A nevetésről Bagdy Emőke és Nagy János írt alapos, részletes áttekintést. Érdekes, hogy nagyon sok mindent megtudhatunk ezen írásból a nevetés jelenségéről, azonban a szerzők nem adnak konkrét meghatározást arra, mi is a nevetés. Úgy gondolom, ez nem véletlen, ugyanis ahogyan a sírás, úgy a nevetés esetében is nagyon összetett jelenségről van szó. Általában a nevetés is érzelmi megnyilvánulás, ami jellegzetes hangadással, mimikával, mozgásos reakciókkal, élettani változásokkal és érzelmi élménnyel jár. 
A nevetés és a humor között szoros kapcsolat van, bár előfordul nevetés humor nélkül is, ahogyan humor is nevetés nélkül. 
A nevetés a mosollyal is kapcsolatban áll, bár a két jelenség közötti átfedés csak részleges.
Ahogyan a sírásnak, a nevetésnek is több fajtája van. A nevetés is lehet betegség, központi idegrendszeri károsodás (pl. agyi keringési zavar vagy sclerosis multiplex) tünete. Ebben az esetben patológiás vagy kényszernevetésről beszélünk. Ez a tünet nagyon hasonlít a patológiás vagy kényszersírásra: a betegnél automatikus, reflexszerű nevetési rohamok jelentkeznek, ok nélkül, úgy, hogy a beteg nem vidám, és nem él át semmi humorosat, érzelmi élmény nem társul a nevetéshez. Időnként ugyanannál a betegnél észlelhetők síró és nevető rohamok, akár napi több száz alkalommal.

3. Beszélhetünk-e a sírás fokozatairól? Gondolok itt a pityergésre, a sírásra vagy a zokogásra.

Természetesen vannak fokozatai a sírásnak; ezt egy amerikai kutató, Frey módszerével vizsgáltam is. Az általunk alkalmazott „sírási napló”-ban a következő jelenségeket tüntettük fel: elszorul a torka a sírástól; könnybe lábadt szemek; patakzó könnyek; zokogás; testmozgások. Időben nagyjából ebben a sorrendben erősödik a sírás. Van, akinél alig észrevehető a sírás, csak pár csepp könny van, vagy csak a hang megváltozásából vesszük észre, hogy sír. Másoknál az egész testre kiterjedő intenzív változások vannak: van, aki egész testében remegve zokog, hangosan bömböl, patakzanak a könnyei.

4. Talán kicsit egyszerűnek tűnik a kérdés, de fokozatok a nevetés esetén is vannak: mosoly, nevetés, kacagás… Ezek milyen érzelmi fokozatokat jeleznek?

A nevetés fokozatai legalább olyan széles skálán mozognak, mint a sírás esetében. Van, aki csendesen mosolyog, van, aki egész testében rázkódik, a térdét csapkodja, közben falrengető hangokat hallat. Igen jelentős, mérhető élettani változásokkal járhat a nevetés (is). A nevetés elérheti azt az intenzitást, amikor az egyén átmenetileg már képtelen bármi egyebet csinálni. És akár be is vizelhet a hirtelen jelentkező erős hasprés miatt.

5.  Milyen biológiai folyamat zajlik le síráskor, illetve nevetéskor? Mi játszódik le a szervezetben?

Sírásnál a legfeltűnőbb a könnytermelés fokozódása, a könny kilép a szemből, és láthatóan folyik az arcon vagy csak könnycseppek gördülnek le. Előbb azonban az orrüregben jelenik meg a könny, ez magyarázza a sírást megelőző, illetve kísérő szipogást, gyakori orrtörlést. Könny egyébként folyamatosan termelődik a könnymirigyben a szemgolyók nedvesítésére és védelmére. De a sírás kapcsán termelődő könny nemcsak mennyiségében, hanem kémiai összetételében is különbözik az ún. basalis könnytől.
A sírás hatásaival foglalkozó tudósok feltételezik, hogy sírás kapcsán a testünk kémiája is megváltozik (bizonyos hormonok, ingerületátvivő anyagok koncentrációja testnedveinkben).
Sírás közben megváltozik a légzés ritmusa és mélysége, a vérkeringés, a vérnyomás, és az izmok feszültségi állapota is.
Nevetés közben is látványos változások következnek be a légzésben, vérkeringésben, a mellkasi és hasüregi nyomásban, az izmok mozgásában és feszültségi szintjében. A hormonok és ingerületátvivő anyagok koncentrációja mellett az immunrendszer működése is megváltozik.

6. Van-e különbség a gyerekek és a felnőttek sírása és nevetése között biológiai értelemben?

Az újszülöttek és csecsemők sírása egészen más, mint az idősebb gyermekeké vagy a felnőtteké. Náluk a hangadás a sírás fő összetevője, a sírást pedig valamilyen kellemetlen élettani inger váltja ki (fájdalom, éhség, fázás).
Az idősebb gyerekeknél vagy felnőtteknél a sírás érzelmi ok hatására jelentkezik, és a könnytermelés fokozódása a sírás legfontosabb jellemzője.
A nevetés jelensége nem különbözik lényegesen gyermekeknél és felnőtteknél. Az ok azonban igen: a gyerekeknél általában testi ingerlés (csiklandozás, dobálás, forgatás) váltja ki a nevetést, idősebbeknél pedig inkább a humornak van szerepe.

7. Mi váltja ki a sírást?

Ezt is vizsgáltuk kérdőíveinkkel. Az érzelmi sírás esetében lányoknál, nőknél a leggyakoribb ok valamilyen személyközi konfliktus, a fiúknál, férfiaknál inkább valamilyen művészeti alkotás (film, olvasmány) váltja ki a sírást. De örömükben, meghatott állapotukban, vagy akár zene hatására is sírnak az emberek.

8. És mi válthatja ki a nevetést?

Sok minden lehet a nevetés oka. A leggyakrabban valami humoros dolog, de az agresszivitás, megvetés megnyilvánulása is lehet a nevetés, amikor valakit kinevetnek. Van, aki zavarában nevet. Általában azonban elmondható, hogy a nevetéshez kellemes érzelmek kapcsolódnak (öröm, vidámság, boldogság).

9. Van-e biológiai különbség az örömteli és a bánat okozta sírás között?

Erre nézve megbízható adat nem áll rendelkezésre. Valahol olvastam, hogy a bánat könnyei sósak, az örömkönnyek inkább édesek, de nincs tudomásom arról, hogy ezt bárki meg tudta volna erősíteni.

10. Károsnak mondható-e, ha valaki állandóan vissza akarja fogni a sírást, mert keménynek akar látszani?

Nem könnyű a kérdés. Nem mondhatjuk azt, hogy sírni egészséges, a sírás elfojtása káros. De ennek az ellentéte sem igaz. Nincsenek tehát aranyszabályok. 
Annak, hogy valaki mindig keménynek akar látszani, az a kockázata, hogy nemcsak mások előtt leplezi az érzelmeit, hanem saját maga is kevésbé érzékeli valóságos állapotát. Másrészt, ha valaki mindig keménynek mutatkozik, más emberek nem fognak rajta segíteni, mert észre sem veszik, hogy segítségre lenne szüksége. Úgy gondolom, a Biblia mérvadó ebben a kérdésben is: „Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak.” Vizsgálati eredményeim szerint az emberek 80%-a jobban érzi magát sírás után. Pácienseimen is azt tapasztalom, hogy egy kiadós sírást általában lényeges javulás követ.

11. Egyetért Ön azzal a megállapítással, hogy amikor valaki állandóan nevet, nevetgél, az már bizonyos betegségek jelzése is lehet? És ha igen, említene néhány jellemző betegséget?

Nem feltétlenül kóros, ha valaki gyakran nevet. Van, akinek ilyen a természete.
Lehet azonban bizonyos betegségek tünete is a nevetés. A patológiás vagy kényszernevetésről már volt szó. Itt érzelmi élmény nélkül jelentkezik a nevetéses roham, mert a nevetés mozgásos részét gátló agyi központok sérülnek. A nevetés több központi idegrendszeri károsodás tünete lehet – az agyi keringési zavar vagy sclerosis multiplex mellett – az agydaganat, a koponyaűri vérzés, az ALS, az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór kísérő jelenségeként említhetjük.
Epilepsziás roham is jelentkezhet nevetés (vagy sírás) formájában.
A hiperaktivitással és kórosan emelkedett hangulattal járó zavarra (ez a mánia, a depresszió ellentéte) is jellemző, hogy a beteg különösebb ok nélkül feldobott, vidám, sokat nevet. Skizofréniában is előfordulhat, hogy a beteg ok nélkül nevetgél.

12. Milyen tényezőktől függ az, hogy valaki sírósabb, vagy éppen vidámabb, nevetősebb egyéniség?

Az egyén természeténél fogva ilyen. Van, amikor ez teljesen normális. Vannak családok, ahol több ilyen személy is van, ami utalhat öröklődő hajlamra is, vagy valamilyen tanulási mechanizmusra. A neveltetés, a szokások, a család értékrendszere, a síráshoz (vagy nevetéshez) való viszonyulása fontos lehet. Ugyanilyen fontos az is, hogy mennyire van oka sírni az embernek. 600 középkorú amerikai férfi vizsgálatából az derült ki, hogy a középosztálybeli férfiak sírnak a legtöbbet. Ebben a csoportban ugyanis a sírással kapcsolatos attitűdök is megengedőbbek, és okuk is van a sírásra. (A gazdagabb férfiak attitűdjei is megengedőek, de jobb helyzetük miatt sokszor kevesebb az ok a sírásra. A rossz gazdasági helyzetben levő férfiak pedig azért sírnak ritkán, mert bajuk ugyan sok van, de az, ahogyan a síráshoz viszonyulnak, megakadályozza, hogy sírjanak.) 
A nevetéssel kapcsolatban is hasonló hatások érvényesülnek. Vannak olyan szülők, pedagógusok, akik a komolytalanság jelének tekintik a nevetést. Az ilyen légkörben felnövő személyek ritkábban engedik meg maguknak (és másoknak, pl. a gyerekeiknek, beosztottjaiknak) a nevetést.

13. Ezek a tulajdonságok inkább szocializáció, vagy inkább egyéni adottság kérdései? Mennyiben térnek el a férfiak és a nők ebben a tekintetben?

Úgy tűnik, mindkét tényező szerepet játszik ebben. 
A nők a serdülés kezdetétől többet sírnak; felnőtteknél a különbség 4-7-szeres. A lányok, nők többet is nevetnek. A férfiaktól inkább elvárják a komolyságot, keménységet.

14. Azt szokták mondani, hogy ha valaki kisírja magát, akkor megkönnyebbül, függetlenül attól, hogy a sírást okozó tényező változatlanul fennáll. Ebben az esetben mi okozza a megkönnyebbülést?

A sírás hatásának az elemzése azért nehéz, mert szinte lehetetlen elkülöníteni a sírás hatását a sírás okának a hatásától. A mindennapi élet során ugyanis a kettő együtt jár: általában nem sírunk ok nélkül. 
Ha valaki elmond valakinek (orvosnak, pszichológusnak, papnak, de akár barátnőnek/barátnak) valami nyomasztó titkot, és a régi, kellemetlen élmények hatására sír közben, ez általában nagy megkönnyebbüléssel jár. 
Ám ha valaki egyedül sír, az is jó hatású: megkönnyebbül, megnyugszik az egyén. Nehéz erre ésszerű magyarázatot adni. Frey úgy véli, hogy a stressz közben keletkező kémiai anyag távozik a szervezetből a könnyel. Bárhogy is van, az emberek nagy része jobban érzi magát sírás után.

15. És mi történik akkor, ha valakinek valamilyen szituációban mindenképpen vissza kell tartania a nevetést, különben „botrány” keveredik a dologból? Lehet-e ennek valamilyen negatív következménye az egyénre nézve?

Nem gondolom, hogy ez különösebben veszélyes lenne.

16. Ön személy szerint tudna-e esetleg praxisából egy rövid sztorit mondani az olvasóknak, akár a sírással, akár a nevetéssel kapcsolatban?

Néhány benyomásomat írom le.
Elég sok betegem sír, amikor először megkeres. Van, aki végigzokogja az egyórás ülést, szinte nem is lát a könnyektől, a szemfesték elkenődik az arcán. Amikor a második alkalommal jön, mintha kicserélték volna, rá sem lehet ismerni.
Nemcsak a megcsalt feleségek, a megcsalt férfiak is ugyanolyan keservesen tudnak zokogni. 
Ami meglepő lehet a laikusok számára: láttam 60-70 éves embereket amiatt sírdogálni, hogy gyermekkorukban nem kaptak elég szeretetet, gyöngédséget a szüleiktől. Fontos a gyermekkor, és az idő múlásával egyre élesebbé válnak a régi emlékek.
Volt néhány betegem, akinek a sírás volt az egyedüli panaszuk. Hogy nem tudták kontrollálni a sírásukat, családi események, ünnepségek kapcsán meghatódásukban könnyeztek. Ez főleg a férfiakat zavarta.
Van olyan betegem, aki öngyógyító célzattal humoros kazettákat vett, és otthon rendszeresen hallgatja. A humor a stresszel való megküzdés egyik leghatékonyabb eszköze. Ha már valaki képes saját magán, a betegségén, problémáján nevetni, jó úton van a gyógyulás felé.

forrás https://www.mypin.hu

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.
A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ajánlataink

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20x
Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20x
3818 Ft
Ocutein Brillant 22 mg kapszula 90x
Ocutein Brillant 22 mg kapszula 90x
9299 Ft
Nasivin Classic 0.5mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10ml
Nasivin Classic 0.5mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10ml
3213 Ft
Normaflore belsőleges szuszpenzió 10x5ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió 10x5ml
2979 Ft
Nicorette Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott spray 1x1 adagoló tartály
Nicorette Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott spray 1x1 adagoló tartály
5399 Ft
Neogranormon kenőcs 100g
Neogranormon kenőcs 100g
4300 Ft
Ocuvite lutein forte tabletta 30x
Ocuvite lutein forte tabletta 30x
5321 Ft
Otrivin Rapid Menthol 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray 10ml
Otrivin Rapid Menthol 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray 10ml
3423 Ft
Apranax Dolo 100 mg/g gél 100g
Apranax Dolo 100 mg/g gél 100g
3149 Ft
Nurofen Forte 400 mg bevont tabletta 24x
Nurofen Forte 400 mg bevont tabletta 24x
3234 Ft
Acneminum étrend-kiegészítő tabletta 30x
Acneminum étrend-kiegészítő tabletta 30x
4439 Ft
Algoflex Forte Dolo 400mg filmtabletta20x 
Algoflex Forte Dolo 400mg filmtabletta20x 
3313 Ft
Panadol Rapid 500 mg filmtabletta 24x
Panadol Rapid 500 mg filmtabletta 24x
2205 Ft
Otrivin allergia adagoló orrspray 15ml
Otrivin allergia adagoló orrspray 15ml
3049 Ft
No-Spa Forte tabletta 24x
No-Spa Forte tabletta 24x
3292 Ft
Algoflex Forte Dolo 400 mg filmtabletta 30x
Algoflex Forte Dolo 400 mg filmtabletta 30x
4394 Ft
Apranax Dolo 220mg filmtabletta 30x
Apranax Dolo 220mg filmtabletta 30x
3035 Ft
Béres C-vitamin 1000 mg csipkebogyó kivonattal + 2000 NE D3-vitamin retard filmtabletta 90x
Béres C-vitamin 1000 mg csipkebogyó kivonattal + 2000 NE D3-vitamin retard filmtabletta 90x
6429 Ft
Rhinospray Plus orrspray 10ml
Rhinospray Plus orrspray 10ml
3465 Ft
Normaflore belsőleges szuszpenzió 20x5ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió 20x5ml
4359 Ft
Actival Extra filmtabletta 120x
Actival Extra filmtabletta 120x
8772 Ft
Ambroxol-TEVA 30 mg tabletta 15x
Ambroxol-TEVA 30 mg tabletta 15x
1664 Ft
Rubophen 500 mg tabletta 30x
Rubophen 500 mg tabletta 30x
2756 Ft
Báno fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula 100x
Báno fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula 100x
5349 Ft
Enterol 250 mg kemény kapszula 20x
Enterol 250 mg kemény kapszula 20x
4649 Ft
Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek 4x30ml + C-vitamin 120x
Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek 4x30ml + C-vitamin 120x
8684 Ft
Béres Primomed sebápoló spray 60ml
Béres Primomed sebápoló spray 60ml
3861 Ft
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek 4x30ml
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek 4x30ml
7052 Ft
Eurovit Oliva-D Forte 3000NE kapszula 60x
Eurovit Oliva-D Forte 3000NE kapszula 60x
4851 Ft
Béres C Komplex 1000 mg C D3 Zn filmtabletta 50x
Béres C Komplex 1000 mg C D3 Zn filmtabletta 50x
4305 Ft
Rubophen 500 mg tabletta 20x
Rubophen 500 mg tabletta 20x
2198 Ft
Eurovit D-Vitamin 2000NE étrend-kiegészítő tabletta 60x
Eurovit D-Vitamin 2000NE étrend-kiegészítő tabletta 60x
2413 Ft
Béres Porcerő Forte étrend-kiegészítő filmtabletta 2x90x
Béres Porcerő Forte étrend-kiegészítő filmtabletta 2x90x
17971 Ft
Salvequick tyúkszemtapasz 6x
Salvequick tyúkszemtapasz 6x
1257 Ft
Flector EXTRA 10 mg/g gél 60g
Flector EXTRA 10 mg/g gél 60g
1879 Ft
Flamborin 500 mg tabletta 20x
Flamborin 500 mg tabletta 20x
1797 Ft
Beliema® Effect PLUS hüvelytabletta 7x
Beliema® Effect PLUS hüvelytabletta 7x
5461 Ft
Hepacontur étrend-kiegészítő tabletta 30x
Hepacontur étrend-kiegészítő tabletta 30x
2229 Ft
Flector EXTRA 10 mg/g gél 100g
Flector EXTRA 10 mg/g gél 100g
2699 Ft
Gravida Optima filmtabletta+kapszula 2x28x
Gravida Optima filmtabletta+kapszula 2x28x
10833 Ft
Systane Ultra szemcsepp tartósítószer mentes 10ml
Systane Ultra szemcsepp tartósítószer mentes 10ml
5563 Ft
Gengigel gél 20ml
Gengigel gél 20ml
9077 Ft
Snup 1 mg/ml oldatos orrspray 10ml
Snup 1 mg/ml oldatos orrspray 10ml
2662 Ft
Imodium 2 mg kemény kapszula 20x
Imodium 2 mg kemény kapszula 20x
1964 Ft
Ibumax 400 mg filmtabletta 30x
Ibumax 400 mg filmtabletta 30x
2720 Ft
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek + C-vitamin Béres 50 mg  tabletta 4x30 ml + 120 db
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek + C-vitamin Béres 50 mg  tabletta 4x30 ml + 120 db
7676 Ft
Béres Magnézium 250mg+B6 filmtabletta 120x
Béres Magnézium 250mg+B6 filmtabletta 120x
3429 Ft
Urostemol Femina kemény kapszula 40x
Urostemol Femina kemény kapszula 40x
5439 Ft
Valeriana Relax Gyógynövénykivonat kapszula 60x
Valeriana Relax Gyógynövénykivonat kapszula 60x
5804 Ft
Voltaren Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula 20x
Voltaren Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula 20x
3785 Ft
Magnisteron Magnézium tabletta Férfiaknak 30x
Magnisteron Magnézium tabletta Férfiaknak 30x
2799 Ft
Xilomare 1 mg/ml oldatos orrspray 1x10ml
Xilomare 1 mg/ml oldatos orrspray 1x10ml
2599 Ft
Vizol S 0.21% oldatos szemcsepp száraz szemre 10ml
Vizol S 0.21% oldatos szemcsepp száraz szemre 10ml
2549 Ft
Lavekan lágy kapszula 28x
Lavekan lágy kapszula 28x
6379 Ft
Vitango 200 mg filmtabletta 30x
Vitango 200 mg filmtabletta 30x
4699 Ft
Voltaren Emulgél FORTE 20mg/g gél 100g
Voltaren Emulgél FORTE 20mg/g gél 100g
5271 Ft
Idelyn Walurinal Max aranyvesszővel tabletta 10x
Idelyn Walurinal Max aranyvesszővel tabletta 10x
2629 Ft
Kaloba 20 mg filmtabletta 21x
Kaloba 20 mg filmtabletta 21x
5198 Ft
Bilobil Intense 120 mg kemény kapszula 60x
Bilobil Intense 120 mg kemény kapszula 60x
8878 Ft
BioCo Ginkgo Biloba kivonat 120 mg tabletta 90x
BioCo Ginkgo Biloba kivonat 120 mg tabletta 90x
5909 Ft
Blend-a-dent műfogsorrögzítő krém extra erős (Mild mint) 47g
Blend-a-dent műfogsorrögzítő krém extra erős (Mild mint) 47g
2199 Ft
Bio-Quinone Q10 Super kapszula 60x
Bio-Quinone Q10 Super kapszula 60x
9817 Ft
Bioco C+Cink Retard C 1000mg filmtabletta 100x
Bioco C+Cink Retard C 1000mg filmtabletta 100x
5328 Ft
Cebion 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 30ml
Cebion 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 30ml
2021 Ft
Centrum A-tól-Z-ig Nőknek 50+ filmtabletta 30x
Centrum A-tól-Z-ig Nőknek 50+ filmtabletta 30x
5398 Ft
Diclac Dolo 50mg/g gél 100g
Diclac Dolo 50mg/g gél 100g
4016 Ft
Centrum A-tól-Z-ig Férfiaknak 50+ filmtabletta 30x
Centrum A-tól-Z-ig Férfiaknak 50+ filmtabletta 30x
5394 Ft
Exoterbyn gyógyszeres körömlakk 3.3ml
Exoterbyn gyógyszeres körömlakk 3.3ml
6249 Ft
Cataflam Dolo Rapid 25mg kapszula 20x
Cataflam Dolo Rapid 25mg kapszula 20x
3665 Ft
Dentinox fogínygél gyermekeknek 1x10g
Dentinox fogínygél gyermekeknek 1x10g
3276 Ft
Algopyrin 500 mg tabletta 30x
Algopyrin 500 mg tabletta 30x
3854 Ft
Lordestin Akut 5 mg filmtabletta 30x
Lordestin Akut 5 mg filmtabletta 30x
1899 Ft
Cartidol 100 mg/g gél 50g
Cartidol 100 mg/g gél 50g
3029 Ft
Bio-Melatonin 3 mg filmtabletta 60x
Bio-Melatonin 3 mg filmtabletta 60x
6599 Ft
Cartinorm D3 étrendkiegészítő filmtabletta 60x
Cartinorm D3 étrendkiegészítő filmtabletta 60x
18225 Ft
Panthenol külsőleges spray 130g
Panthenol külsőleges spray 130g
4190 Ft
CalciTrio Naturel filmtabletta 50x
CalciTrio Naturel filmtabletta 50x
4636 Ft
Nicoflex Medi Forte krém 50 g
Nicoflex Medi Forte krém 50 g
1905 Ft
Szent-Györgyi Albert Immunkomplex Cedezin Forte + Szelén tabletta 60x
Szent-Györgyi Albert Immunkomplex Cedezin Forte + Szelén tabletta 60x
6750 Ft
Visine® Rapid 0.5 mg/ml oldatos szemcsepp 15ml
Visine® Rapid 0.5 mg/ml oldatos szemcsepp 15ml
2972 Ft
Patikárium D3-vitamin tabletta 60x
Patikárium D3-vitamin tabletta 60x
1692 Ft
Nurodent fogínygél 15ml
Nurodent fogínygél 15ml
3981 Ft
Gastropan gyomornedv-ellenálló lágy kapszula 14x
Gastropan gyomornedv-ellenálló lágy kapszula 14x
4211 Ft
Deep Relief gél 50g
Deep Relief gél 50g
2069 Ft
Venoruton Forte 500 mg tabletta 60x
Venoruton Forte 500 mg tabletta 60x
6925 Ft
Quarelin tabletta 20x
Quarelin tabletta 20x
3649 Ft
Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz 4x
Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz 4x
3229 Ft
Salvequick vízálló sebtapasz 28x
Salvequick vízálló sebtapasz 28x
999 Ft
Béres Porcerő Hyal-Go kapszula 30x
Béres Porcerő Hyal-Go kapszula 30x
6579 Ft
Vizored 0.5 mg/ml oldatos szemcsepp 10ml
Vizored 0.5 mg/ml oldatos szemcsepp 10ml
2273 Ft
Enterol Forte 500 mg belsőleges por 10 tasak
Enterol Forte 500 mg belsőleges por 10 tasak
6104 Ft
Angimed mentol szopogató tabletta 24 db
Angimed mentol szopogató tabletta 24 db
3150 Ft
Advil Ultra Forte lágy kapszula 30 db
Advil Ultra Forte lágy kapszula 30 db
4599 Ft
AkusTone fülspray és AkusTone ALERT fülcsepp csomag 15 ml + 15 ml
AkusTone fülspray és AkusTone ALERT fülcsepp csomag 15 ml + 15 ml
4318 Ft
Flonivin Forte élőflórát és inulint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 20x
Flonivin Forte élőflórát és inulint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 20x
2779 Ft
Ambroxol-EGIS 3 mg/ml szirup (Halixol) 100ml
Ambroxol-EGIS 3 mg/ml szirup (Halixol) 100ml
2363 Ft
Sinupret Akut 160 mg bevont tabletta (20x)
Sinupret Akut 160 mg bevont tabletta (20x)
5030 Ft
Amonmed Covid-19 Antigén nyál gyorsteszt 1x
Amonmed Covid-19 Antigén nyál gyorsteszt 1x
2426 Ft
Actival Kid gumivitamin gumitabletta (90x)
Actival Kid gumivitamin gumitabletta (90x)
6204 Ft
Béres Vita-D3 2000NE lágyzselatin kapszula (120x)
Béres Vita-D3 2000NE lágyzselatin kapszula (120x)
4401 Ft
Magnisteron tabletta férfiaknak+Simpliq sampon haj (60x+150ml)
Magnisteron tabletta férfiaknak+Simpliq sampon haj (60x+150ml)
8801 Ft
D-vion D3 4000NE tabletta (120x)
D-vion D3 4000NE tabletta (120x)
6033 Ft
Advil Ultra Forte lágy kapszula 20 db
Advil Ultra Forte lágy kapszula 20 db
3549 Ft
Quamatel® Mini 10 mg filmtabletta 28 db
Quamatel® Mini 10 mg filmtabletta 28 db
2499 Ft
Betadine® Intima hüvelykúp 7 db
Betadine® Intima hüvelykúp 7 db
3229 Ft
Valeriana Chill gyógynövény kivonatos lágy kapszula 30 db
Valeriana Chill gyógynövény kivonatos lágy kapszula 30 db
2579 Ft
Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg filmtabletta 30 db
Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg filmtabletta 30 db
4399 Ft

Olvasna még a témában?

Nyereményjátékok

Megfejtő

Kalandozzon velünk, legyen Ön is Megfejtő!

Facebook játék

Egy könnyű kérdés – egy fantasztikus nyeremény

A nyitólapról ajánljuk

Friss cikkeink

Hírlevél

Feliratkozom a Szimpatika hírlevelekre, ezzel elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható feltételeket, és hozzájárulok, hogy a szimpatika.hu a megadott e-mail címemre hírlevelet küldjön, valamint saját és partnerei üzleti ajánlataival felkeressen.

Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.

A hírlevélküldő szolgáltatás nem támogatja a freemail.hu-s és citromail.hu-s címeket, ilyen címek megadása esetén hibák léphetnek fel!
Kérjük, használjon más e-mail szolgáltatót (pl: gmail.com)!