Tények és tévhitek a védőoltásokról – közérthetően

A különböző vakcinákkal kapcsolatos oltásellenes nézetek folyamatosan terjednek az internetes oldalakon, közösségi portálokon. Ezekben a valóságtól elrugaszkodott összeesküvés-elméletek, nem létező tudósokra és nemzetközi tudományos kutatásokra való hivatkozások, csúsztatások, tárgyi tévedések jelennek meg, és előfordul, hogy valós tényeket tüntetnek fel hamis színben.
▾ Görgessen tovább, cikkünk az ajánló után folytatódik! ▾

A magas átoltottság és a védőoltásokkal kapcsolatos járványügyi felügyeleti tevékenység következtében a rutinszerűen alkalmazott védőoltások révén megelőzhető fertőző betegségek járványügyi helyzete hazánkban kiváló. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek veszélyesek: a betegség súlyosságától függően a betegek kórházi ellátást is igényelhetnek, a gyógyulást követően maradandó egészségkárosodás fordulhat elő, és egyes esetekben akár halállal is végződhet a fertőzés.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fontosnak tartja leszögezni, hogy az oltással kapcsolatos kockázatok összehasonlíthatatlanul, nagyságrendekkel kisebbek annál, mint amit a velük megelőzhető súlyos fertőző betegségek, a szövődmények jelenthetnek.

A XX. század első felében az otthon ápolt 1 000 kanyarós gyermek közül átlagosan 4 életét veszítette. A fertőző kórházakban, egyéb gyermekintézményekben még megdöbbentőbb volt ez az arány: akár minden második beteg is meghalt (50%)! A védőoltásoknak köszönhető, hogy ilyen sokkoló adatokkal hazánkban ma már nem találkozunk.

Miért van szükség védőoltásra olyan betegségek ellen, amik nem, vagy csak elvétve fordulnak elő hazánkban?

Ironikus, de tény, hogy miközben a védőoltások következtében sok fertőző betegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, a szülőkben és az egészségügyi dolgozókban az a vélemény alakulhat ki, hogy a továbbiakban nincs szükség védőoltásokra. Az emberek nem félnek, nem tartanak azoktól a betegségektől, amelyeket nem látnak nap mint nap, nem fordul elő környezetükben, amelyekkel kapcsolatban nincs személyes élményük.

Azok a szülők, akik azt vallják, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy átessenek a betegségeken, „bűnt követnek el”, mert felesleges kockázatnak teszik ki gyermeküket, hiszen a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek veszélyesek: a betegség súlyosságától függően a betegek kórházi ellátást is igényelhetnek, a gyógyulást követően maradandó egészségkárosodás fordulhat elő és, egyes esetben akár halállal is végződhet a fertőzés. A védőoltással kapcsolatos kockázatok összehasonlíthatatlanul, nagyságrendekkel kisebbek annál, mint amit a velük megelőzhető súlyos fertőző betegségek, a szövődmények jelenthetnek.

1974-ben Japán végrehajtott egy sikeres pertussis (szamárköhögés) elleni védőoltási programot. A japán gyermekek közel 80%-át beoltották. Abban az évben csak 393 bejelentett pertussis-os megbetegedés volt, és nem fordult elő haláleset sem. Ezután rémhírek terjedtek arról, hogy a pertussis elleni vakcina nem biztonságos. Ennek eredményeként 1976-ra már csak a csecsemők 10%-a volt beoltva pertussis ellen. 1979-ben Japánban súlyos pertussis járvány lépett fel, több mint 13.000 megbetegedéssel és 41 halálesettel. 1981-ben a kormány megkezdte az oltásokat az acelluláris (sejtmentes) pertussis vakcinával, és a megbetegedések száma újra csökkent.

De a közelmúltból is vannak példák. A kanyaró nagy járványokat okozott az elmúlt években több európai országban is. Wales-ben a szülők akkor kezdték el komolyan venni a védőoltást, amikor látták, hogy milyen súlyos és ragályos betegségről van szó. Szíriában a járványos gyermekbénulás okoz problémát. A korábban visszaszorított betegség azért tud ismét járványosan terjedni, mert a polgárháborús helyzet akadályozza a védőoltási program tervezett végrehajtását.

A védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségek ritkábban fordulnak elő, mert hosszú ideje nagy tömegeket oltanak ellenük. Az immunizálást mindaddig folytatni kell, amíg a betegségeket fel nem számoljuk. A védőoltásoknak köszönhetően az 1970-es évek végétől nincs feketehimlő a világban, és Európa polio-(gyermekbénulás) mentes, közel 10 éve. A védőoltás a lehető leghatékonyabb módja, hogy az egyes fertőző betegségeket megelőzzük, illetve a súlyos lefolyást megakadályozzuk.

Több olyan európai ország is van, ahol nincsenek kötelező védőoltások. Miért?

Azokban az országokban, ahol hazánktól eltérő védőoltási rendszert működtetnek, gyermek csak akkor mehet közösségbe, ha a meghatározott védőoltásokról beadásáról bemutatja a szükséges igazolásokat. Igaz tehát, hogy nincsenek kötelező védőoltások, de bölcsődébe, óvodába, iskolába csak akkor járhat a gyermek, ha a védőoltásokat rendben megkapja.

Vannak, akik szerint egészségesebbek azok a gyermekek, akiket nem oltanak be. Miért téves ez az állítás?

Az érvrendszer, mely szerint az oltatlan gyermekek egészségesebbek az oltottaknál, nélkülözi a tudományos megalapozottságot és ezáltal félrevezető.

Védőoltásokat azért alkalmazzuk, hogy az immunrendszer működését felkészítse a kórokozóval való találkozásra, s ezáltal a megbetegedés, illetve annak következményei, vagy a vele járó szövődmények elkerülhetőek legyenek.

Vannak, akik állítják, hogy összefüggés van a védőoltások beadása és az allergiás megbetegedések között. Ők miért tévednek?

A Robert Koch Intézet 2011-ben készítette el úgynevezett KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) tanulmányát. Ez 2003 és 2006 között Németországban vizsgálta az oltott és a védőoltásban nem részesült 1-17 éves korosztály egészségi állapotát. Összesen több mint 13 ezer nem bevándorló német gyermeket vontak be a vizsgálatba, 0,7 százalékuk volt oltatlan.

A vizsgálat eredményeként megszületett több mint 20 millió adat (kérdőív, vér- és vizeletvizsgálatok eredményei) részleges feldolgozását egy évvel később egy 900 oldalas kiadványban hozták nyilvánosságra. 2009-ben a nyers adatokat is bárki által lekérdezhető közérdekű adatokká nyilvánították. Az erre vonatkozó értékelést a Robert Koch Intézet munkatársai csak késve, 2011-ben publikálták.

A vizsgálat eredményeiből azt a következtetést vonták le a szerzők, hogy nincs szignifikáns különbség az oltottak és oltatlanok allergiára való hajlama, illetve oltással nem megelőzhető betegségekkel szembeni ellenállóképessége között. De addigra az oltásellenesek már zászlójukra tűzték az adatokból a saját szájízük és módszereik szerint levont következtetéseket, és széles körben elterjesztették.

Magyar nyelven is terjed az interneten egy német oltásellenes személy, Angelika Kögel-Schnautz kritikája, aki a nyers adatokból vonta le saját következtetéseit. Az oltásellenesek erre szoktak hivatkozni és nem az eredeti tanulmányra. A vizsgálatot ugyanakkor szakmai oldalról is érték kritikák. A kérdőíves adatgyűjtés meglehetősen szubjektív, a kétséget kizáróan oltatlanok aránya 0,7% volt – ez nagyon alacsony arány, így az összehasonlítás matematikai statisztikai szempontból eléggé gyenge (99,3 %-ot hasonlítani össze 0,7%-al). Az irdatlan mennyiségű adat feldolgozási szempontjai nem minden értékelésnél voltak egységesek, stb. Az oltásellenesek végül egyetlen „fogást” találtak, konkrétan azt, hogy az értékelések közül hiányzik az allergiára való hajlam és az oltással nem megelőzhető betegségekkel szembeni ellenállóképességre vonatkozó összehasonlítások, és ezeket elvégezték a maguk módján.

Igaz, hogy higany van a vakcinákban?

Az oltásellenesek gyakran hivatkoznak a vakcinában található higany, illetve a tiomerzál káros hatásaira, de állításaik hamisak.

A tiomerzál egy szerves vegyület, amely etilhiganyt tartalmaz. 1930 óta használják igen kis mennyiségben bizonyos oltóanyagok bakteriális és gombás fertőződésének megelőzésére. A tiomerzál (esetenként thimerosalnak is nevezik) tehát oltóanyagokban használt higany alapú tartósítószer. Az ilyen módon tartósított oltóanyagokban a higanytartalom nagyon alacsony. Habár nem találtak semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy egészségkárosodást okozna, ennek ellenére a legtöbb oltóanyagból kivonták. A gyermekeken és felnőtteken végzett vizsgálatok az oltóanyagokban használt tiomerzálnak sem korai, sem késői káros hatását nem mutatták ki.

Több tanulmány is foglalkozott a kérdéssel Dániában, Svédországban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, és ezekben a tanulmányokban nem találtak összefüggést a fejlődési vagy neurológiai rendellenességek és az oltások között. 2004-ben az Egyesült Államok egy független tanácsadó testülete (Institutes of Medicine) leszögezte, hogy nincs összefüggés az autizmus és a tiomerzál-tartalmú oltóanyagok használata között. Szintén 2004-ben egy átfogó tanulmányt közöltek a tiomerzál-tartalmú oltóanyagok és az autizmus, illetve az idegrendszeri károsodások esetleges összefüggéseiről, és az eredményeket a nemzetközi Gyerekgyógyászat (Pediatrics) magazinban publikálták. A tanulmányok az autizmus, a szellemi visszamaradottság, a beszédzavarok és a figyelemzavarok előfordulását vizsgálták. Összességében a bizonyítékok azt mutatják, hogy az autizmus és a szellemi károsodások nem függnek össze a tiomerzál-tartalmú oltóanyagokkal. A szerzők azt is megjegyzik, hogy azok az epidemiológiai vizsgálatok, amelyek összefüggést feltételeztek, jelentős hiányosságokat mutattak a vizsgálat megtervezését, valamint a levont következtetések érvényességét tekintve.

Jelenleg az életkorhoz kötött, kötelező védőoltásokhoz alkalmazott oltóanyagok nagy része nem tartalmaz tiomerzált. Az MMR, IPV, HIB, BCG, Tetracoq védőoltások nem tartalmazzák ezt a tartósítószert. Jelenleg néhány influenza elleni oltóanyagban található alacsony mennyiségben a tiomerzál. A jelenleg használt oltóanyagokban előforduló higany mennyisége jóval alacsonyabb, mint a higanybevitelre vonatkozó ajánlások. Több vizsgálat is történt, amely meghatározta a csecsemők és kisgyermekek vérében a higanykoncentrációt tiomerzál-tartalmú oltóanyag beadását követően, de az eredmények szerint a vér higanyszintje nem haladta meg az ajánlott határértéket.

Az oltóanyaggyártás technológiája miatt az oltóanyagok tartalmazhatnak konzerválószereket, hatásjavító szereket (adjuváns), adakékanyagokat, inaktiváló ágenseket vagy antibiotikumokat. Ezeket mindig feltüntetik az összetevők között. A folyamatos fejlesztések miatt változnak az oltóanyagban található anyagok. Mind a gyártás, mind a klinikai kísérletek során folyamatosan ellenőrzik a vakcinában található anyagokat, azok hatását. Csak akkor engedélyeznek egy oltóanyagot, ha az hatékony, biztonságos és ártalmatlan. Az oltásellenzők egyik legismertebb módszere, hogy az oltóanyag valamely összetevőjét „meggyanúsítják”, mindig lesz egy olyan, amibe „belekötnek”.

A védőoltásokban található ható- és segédanyagok – figyelembe véve az élet alatt reálisan kapható dózisok számát is – nem toxikusak, a segédanyagok Európai Gyógyszerkönyvi minőségűek, melyek számos más gyógyszerben, élelmiszerben is előfordulhatnak.

Egyesek szerint a védőoltások mellett a gyógyszercégek lobbiznak, befolyásolják az orvosokat, így növelve profitjukat. Milyen jogi szabályozás teszi mindezt valójában lehetetlenné?

Fontos tudni, hogy hazánkban egész Európa egyik legszigorúbb szabályozása van érvényben, ami nemcsak a gyógyszerek engedélyezésére, hanem a gyógyszeripar által nyújtott támogatásra, szponzorációs tevékenységre, orvoslátogatásokra, reklámozásra is vonatkozik.

Milyen eszközökkel téveszti meg az embereket az oltásellenes nézeteket terjesztő kisebbség?

Fontos rávilágítani, hogy a védőoltások beadását ellenzők tábora bizonytalan, vagy nemegyszer rosszindulatúan manipulált, máskor hamis adatokra hivatkozik. Rendszerint forrás megjelölés nélkül „idéznek” kétes vizsgálatokat, ugyanakkor az egyes fertőző betegségek gyakran tragikus, máskor „csak” maradandó egészségkárosító hatását bagatellizálják, így próbálják meg a közvéleményt befolyásolni. Különösen szomorú, hogy ezek a hangok az utóbbi időben komoly olvasottságra számot tartó, országosan elismert, népszerű média felületeken és portálokon is teret kapnak.

A tudomány mai állása szerint nem megkérdőjelezhető tény, hogy az oltások előnyei egyértelműen és messze meghaladják az általuk esetlegesen okozott oltási reakciók kockázatát.

Fontosnak tartjuk ismételten hangsúlyozni és kiemelni, hogy az életkorhoz kötött kötelező védőoltások hazai rendszere segítségével számos, akár halálos, illetve súlyos szövődménnyel járó betegséget sikerül megelőzni, gyakorlatilag teljesen száműzni Magyarország területéről!

Forrás:
Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.
A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ajánlataink

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20x
Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20x
3079 Ft
Novo C Plus liposzómás kapszula csipkebogyóval 60x
Novo C Plus liposzómás kapszula csipkebogyóval 60x
3929 Ft
Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula 16x
Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula 16x
2599 Ft
Apetister Junior oldat málna-feketeribizli 100ml
Apetister Junior oldat málna-feketeribizli 100ml
2149 Ft
Artelac CL műkönny 10ml
Artelac CL műkönny 10ml
1979 Ft
Rhinospray Plus orrspray 10ml
Rhinospray Plus orrspray 10ml
2699 Ft
Béres CalciviD7 filmtabletta 60x
Béres CalciviD7 filmtabletta 60x
3549 Ft
Saballo Complex étrend-kiegészítő lágy kapszula 90x
Saballo Complex étrend-kiegészítő lágy kapszula 90x
7799 Ft
Báno fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula 100x
Báno fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula 100x
4749 Ft
Elmex gél 25g
Elmex gél 25g
2649 Ft
Béres C-vitamin 1500 mg csipkebogyó kivonattal + 3000 NE D3-vitamin retard filmtabletta 90x
Béres C-vitamin 1500 mg csipkebogyó kivonattal + 3000 NE D3-vitamin retard filmtabletta 90x
5349 Ft
Paxirasol 8 mg tabletta 30x
Paxirasol 8 mg tabletta 30x
1929 Ft
Béres Szemerő Lutein Forte étrendkiegészítő filmtabletta 90x
Béres Szemerő Lutein Forte étrendkiegészítő filmtabletta 90x
8799 Ft
Flamborin 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 20ml
Flamborin 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 20ml
1479 Ft
Imodium 2 mg kemény kapszula 20x
Imodium 2 mg kemény kapszula 20x
1479 Ft
Tebofortan 120 mg filmtabletta 30x
Tebofortan 120 mg filmtabletta 30x
5149 Ft
Tussirex köhögés elleni szirup 120ml
Tussirex köhögés elleni szirup 120ml
2479 Ft
Voltaren Emulgel FORTE 20mg/g gél felpattintható kupak 180g
Voltaren Emulgel FORTE 20mg/g gél felpattintható kupak 180g
5999 Ft
Magne B6 bevont tabletta 100x
Magne B6 bevont tabletta 100x
4049 Ft
Urostemol Men kemény kapszula 40x
Urostemol Men kemény kapszula 40x
4399 Ft
Bio-Szelénium 100TM+cink+vitaminok tabletta 60x
Bio-Szelénium 100TM+cink+vitaminok tabletta 60x
3849 Ft
Blend-a-dent műfogsorrögzítő krém extra erős (Mild mint) 47g
Blend-a-dent műfogsorrögzítő krém extra erős (Mild mint) 47g
1779 Ft
CalciTrio Extra filmtabletta 50x
CalciTrio Extra filmtabletta 50x
2929 Ft
Béres Actival Kid Gumivitamin gumitabletta ÚJ 50x
Béres Actival Kid Gumivitamin gumitabletta ÚJ 50x
2999 Ft
e.Diagnosis Covid-19 antigén orrüreg teszt
e.Diagnosis Covid-19 antigén orrüreg teszt
2149 Ft
Szent-Györgyi Albert Immunkomplex Cedezin Forte + Szelén tabletta 60x
Szent-Györgyi Albert Immunkomplex Cedezin Forte + Szelén tabletta 60x
3949 Ft
Defendyl Imunoglukan P4H junior szirup 120ml
Defendyl Imunoglukan P4H junior szirup 120ml
5849 Ft
Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula 30db
Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula 30db
3699 Ft
Centrum Immuno C Max por 14db
Centrum Immuno C Max por 14db
3149 Ft
Lunestil dupla kapszula 15db
Lunestil dupla kapszula 15db
3249 Ft
Centrum IMMUNO bodza kivonattal lágykapszula 60db
Centrum IMMUNO bodza kivonattal lágykapszula 60db
5399 Ft
Maxiluten D3 tabletta 30db
Maxiluten D3 tabletta 30db
3479 Ft

Olvasna még a témában?

Nyereményjátékok

Megfejtő

Kalandozzon velünk, legyen Ön is Megfejtő!

Facebook játék

Egy könnyű kérdés – egy fantasztikus nyeremény

A nyitólapról ajánljuk

Friss cikkeink

Hírlevél

Feliratkozom a Szimpatika hírlevelekre, ezzel elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható feltételeket, és hozzájárulok, hogy a szimpatika.hu a megadott e-mail címemre hírlevelet küldjön, valamint saját és partnerei üzleti ajánlataival felkeressen.

Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.

A hírlevélküldő szolgáltatás nem támogatja a freemail.hu-s és citromail.hu-s címeket, ilyen címek megadása esetén hibák léphetnek fel!
Kérjük, használjon más e-mail szolgáltatót (pl: gmail.com)!